Fiske Alaska laks Flemming Wilberg

Laksefiske i Alaska

Reis med oss til Chunilna Creek, en av de beste elvene i hele Alaska! Denne elven er vår Alaska-guide’s favorittelv. Vi har fått lov til å ta med våre kunder til guidens hytte langt oppe i elva, for å fiske laks og ørret. Elva huser bl.a STOR kongelaks, sølvlaks, ”pink salmon”,”dog salmon”,”red salmon”, regnbueørret, Dolly Varden (røye), og harr. Du fisker i 6 dager, og du bor bare 10 meter fra elvebredden, ved den beste kulpen i elva. Du befinner deg i bjørneland, med båt eller føttene som eneste fremkomstmiddel, og du vil garantert få naturopplevelser og minner for resten av livet. Vi tilbyr gode priser på dette fisket, så vær tidlig ute med bestillingen for å få plass!!

26.300 kr

SKU: Fra. Categories: , .

Product Description

Fisket i Chunilna Creek, Alaska :

Alaska er viden kjent for sitt enormt gode fiske, men ikke alle elvene er like stabile og artsrike. Elven vi bruker holder 5 forskjellige laksearter, og disse kommer opp i elven på forskjellige tider av året. I tillegg har vi stasjonær regnbueørret, Dolly Varden (røye) og harr, så det finnes alltid fiskearter å fiske på. Kulpen utenfor hytta er en av de beste kulpene i hele elva, så her trenger man ikke gå langt for å ha et godt fiske. Ellers kan man fiske langt oppover og nedover i elven, eller bli fraktet opp til en av sideelvene i Talkeetnavassdraget. Dette avtaler dere bare med guiden der borte under fisket. Det kommer ut en liten kildeelv ved hytta, så selv om elven skulle være farget, vil det være klart vann ved kulpen utenfor hytta. Dette er med på å gjøre fisket enda sikrere, og det skal ekstremt mye til før elva blir ufiskbar. Et stykke ovenfor hytta går grensen for laksefisket, men man kan fiske regnbueørret så langt du vil oppover elva. Fisket er stengt midt på natta. Oppholdet er én uke fra lørdag til lørdag (hjemme søndag).Vi kan også ta firmagrupper opp til 20 personer.

Sesongen for hver art kan variere litt fra år til år, og Pink Salmon (pukkellaks) kommer bare hvert 2. år (2013, 2015, 2017 etc). Kongelaksen kommer vanligvis opp elven litt før  St.hans, og det er kun lov til å ta livet av den frem til 13.juli. Etter denne datoen skal det ikke fiskes målrettet etter Kongelaksen, og den skal settes tilbake dersom du får den! Guiden tar hvert år eksemplarer på 25-30 kg under denne tiden, med personlig beste på ca. 35kg!

Enkelte er kun ute etter de store regnbueørretene, og det er tatt feite regnbuer på opp til 75cm i denne elva. Dette fisket er ofte best tidlig på sommeren før laksen kommer, og sent på sesongen, men det tas jevnlig regnbuer på 2-3 kg (og større) midt i sesongen. Sent på sesongen kan man finne regnbua stående rett bak laksen i elva. Vi kan også benytte en annen sideelv der regnbuefisket er godt.

Elva har mange grunne områder, så her kan man fiske med både flue og spinner/ sluk/ wobbler.